Τεστ επιδόσεων στις Μιγαδικές Συναρτήσεις I

Έχουν αναρτηθεί δύο επιπλέον τεστάκια στο μάθημα Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι, στα πλαίσια της ύλης που γίνεται σε αυτό το εξάμηνο (και στα προηγούμενα 2 έτη), για να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας στο μάθημα.  Μπορείτε να μπείτε στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος να τα δείτε, αλλιώς μπορείτε να τα δείτε και από την παρούσα ανακοίνωση. 

Τεστάκι Νο4 (Κεφάλαιο 3)

Τεστάκι Νο5 (Κεφάλαιο 4)

Επιμέλεια Διαγωνισμάτων: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός (MSC) απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/kotcos.dimoglou

Καλή μελέτη!!