Νέα Βιντεοδιάλεξη: Μηδενικές λύσεις γραμμικής διαφορικής εξίσωσης 1ης τάξης (SOS)

Σε αυτή τη διάλεξη μελετούμε την ασυμπτωτική συμπεριφορά των λύσεων μιας γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε μία (Θεωρητική) άσκηση (η Α-21, Φυλλάδιο Άλυτων ασκήσεων, Χ. Φίλος) και μία εφαρμογή της, σύμφωνα με την οποία οι λύσεις μιας γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης υπό κάποιες προϋποθέσεις συγκλίνουν προς το μηδέν καθώς το x τείνει προς το άπειρο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε επίσης την εν λόγω βιντεοδιάλεξη στις e-Διαλέξεις στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος.

Ομιλητής: Δήμογλου Κωνσταντίνος, Μαθηματικός απόφοιτος (Msc: Ανάλυση-Άλγεβρα-Γεωμετρία) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.