4ο Φυλλάδιο Φροντιστηριακών Ασκήσεων με Υποδείξεις στην Τοπολογία Μετρικών Χώρων

Το 4ο Φυλλάδιο Φροντιστηριακών ασκήσεων με υποδείξεις στην Τοπολογία Μετρικών Χώρων είναι αναρτημένο πλέον στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος “Εισαγωγή στην Τοπολογία” του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Μπορείτε επίσης να το δείτε και εδώ. Να θυμίσουμε ότι οι ασκήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στα πλαίσια που γίνεται το μάθημα τώρα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιμέλεια Υλικού: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός (Msc) απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

email: [email protected]

Σας ευχόμαστε καλή μελέτη και καλό Πάσχα!!