Όγδοο (Γενικό) διαγώνισμα στις Μιγαδικές Συναρτήσεις 1

Το 8ο και τελευταίο διαγώνισμα στο μάθημα Μιγαδικές Συναρτήσεις 1 είναι έτοιμο και αναρτημένο στην βιβλιοθήκη στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος (είτε μπορείτε να πατήσετε  εδώ ) και περιμένει να το λύσετε.

Καλή τύχη!!

Στοιχειοθεσία Θεμάτων: Δήμογλου Κωνσταντίνος, Μαθηματικός απόφοιτος (Msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.