Χαρακτηρισμός κλειστών συνόλων μέσω ακολουθιών (+παραδείγματα)

Παρουσιάζουμε το βασικό θεώρημα που μας δίνει μια ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε ένα σύνολο να είναι κλειστό μέσα σε έναν μετρικό χώρο με τη βοήθεια ακολουθιών. Έπειτα, γίνονται δυο παραδείγματα προς κατανόηση αυτού. Για να παρακολουθήσετε το βίντεο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Βιντεοδιάλεξη

Εκφωνητής : Δήμογλου Κωνσταντίνος απόφοιτος (msc) του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.