Υποψήφια Ερωτήσεις σε περίπτωση προφορικής εξέτασης (Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι)

Ανέβηκε ένα νέο μαγικό υλικό ερωτήσεων στα κεφάλαια 5 και 6 του υποχρεωτικού μαθήματος των Μιγαδικών Συναρτήσεων Ι, όπως επίσης έγινε ανανέωση των ήδη υπαρχουσών ερωτήσεων στα κεφάλαια 3 και 4. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν κύριο σκοπό την πλήρη προετοιμασία σας σε περίπτωση προφορικής εξέτασης και όχι μόνο. Είναι όλη η θεωρία μαζεμένη σε ερωτήσεις καθώς έχει και σύντομες ασκήσεις που μπορούν να απαντηθούν με μικρή ανάπτυξη σε μέσο χρόνο (προσεγγιστικά) ενός λεπτού.

Σετ ερωτήσεων: 

Στοιχειοθεσία ερωτήσεων: Δήμογλου Κωνσταντίνος, Μαθηματικός απόφοιτος (msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστηνμίου Ιωαννίνων.

e-mail επικοινωνίας: [email protected]