Υπολογιστική Στατιστική ΜΑΕ836

Το μάθημα χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό και συνεπώς η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις είναι υποχρεωτική (αν ένας φοιτητής απουσιάσει 3 εβδομάδες και άνω δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί στο μάθημα αυτό και πρέπει να το επαναλάβει).Κατά το Ακ. Έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει 1 τμήμα των 35-40 φοιτητών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά από 17-01-2019 έως 08-02-2019. Η αιτιολογημένη του διδάσκοντα επιλογή, αυτών που θα έχουν δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος, η οποία θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων και των δηλώσεων, θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Παρακολούθηση και επίδοση συναφών μαθημάτων
  • ΜΑΥ331-Εισαγωγή στις Πιθανότητες
  • ΜΑΥ343-Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
  • ΜΑΥ431-Εισαγωγή στη Στατιστική
  • ΜΑΕ531-Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
  • ΜΑΕ633-Στατιστική Συμπερασματολογία
  • ΜΑΕ733-Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης
  1. Εξάμηνο φοίτησης

  2. Γενική επίδοση

  3. Σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία θα  αποσταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected]