Τώρα πλέον απαλλαγή από τις διαφημίσεις με ένα πάτημα!!

Στην προσπάθειά μας να συντηρήσουμε αυτή την ιστοσελίδα έχουμε προσθέσει δυστυχώς κάποιες διαφημίσεις. Ωστόσο, θέλοντας να κάνουμε την πλοήγηση πιο ευχάριστη στα μέλη τις σελίδας σας δίνουμε έναν τρόπο (δωρεάν) να απαλλαγείτε από αυτές με ένα μόνο πάτημα!! Εντούτοις, η απαλλαγή διατηρείται μόνο μέχρι να κλείσει ο Browser (πχ το Chrome, Firefox κλπ) και η διαδικασία απαλλαγής θα πρέπει να εκτελεστεί ξανά.

Οι οδηγίες για το ΠΩΣ θα απαλλαγείτε είναι ξεκάθαρες, απλές και θα τις βρείτε αν ανοίξετε οποιοδήποτε τυχαίο αρχείο της σελίδας μας.

Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας!!

Οι διαχειριστές