ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Στο παρακάτω τυπολόγιο (το οποίο έχει αναρτηθεί και στη βιβλιοθήκη στο φάκελο του Απειροστικού Λογισμού 2) απεικονίζονται οι κυριότεροι τρόποι με βάση τους οποίους μια συνάρτηση είναι ή όχι ομοιόμορφα συνεχής. Πρόκειται για ένα τυπολόγιο κλειδί για όλους τους φοιτητές Τμημάτων Μαθηματικών!