ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΙΓΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στο παρακάτω τυπολόγιο (το οποίο έχει αναρτηθεί και στη βιβλιοθήκη στο φάκελο του μαθήματος “Μιγαδικές Συναρτήσεις 1”) απεικονίζεται εν συντομία όλη η θεωρία περί μιγαδικής διαφορισιμότητας συνάρτησης. Πρόκειται για ένα τυπολόγιο κλειδί για όλους τους φοιτητές Τμημάτων Μαθηματικών!