Τρεις Βιντεοδιαλέξεις σε Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών, Μιγαδικές Συναρτήσεις, Διαφορικές Εξισώσεις

Τρία Βίντεο φωτιά για τις γιορτές σε Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών, Μιγαδικές Συναρτήσεις και Διαφορικές εξισώσεις. Θα τα βρείτε παρακάτω ή στο φάκελο e-Διαλέξεις.

  1. Πυκνότητα Ρητών-Αρρήτων (Και δύο ασκήσεις)
  2. Μεμονωμένες (Επουσιώδεις) ανωμαλίες συνάρτησης-Θέμα Σεπτέμβριος 2020
  3. Θεωρητικό Θέμα εξετάσεων (Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις)

Καλή Μελέτη!!!

Ομιλητής: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός (Msc) απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.