Συνοπτικές SOS σημειώσεις (μικρού μήκους), στο μάθημα Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων, από το Φροντιστήριο π.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Επειδή στο μάθημα του παιδαγωγικού Κοινων. της Εκπαίδ.: Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων, δεν θα γράψουν αύριο με ανοιχτές σημειώσεις,  το Φροντιστήριο π μερίμνησε χορηγώντας σύντομες sos σημειώσεις στο παρά 5, για μία όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των υποψήφιων προς εξέταση του μαθήματος.

Οι σημειώσεις βρίσκονται εδώ.

Skip to toolbar