Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας: Τρία Βίντεο στις καμπύλες του χώρου

Έχουν αναρτηθεί τρία βίντεο στο υποχρεωτικό μάθημα Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών Ιωαννίνων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα των βίντεο είτε από την παρούσα ανακοίνωση πατώντας πάνω στα παρακάτω:

  1. Άσκηση 4 – Φυλλάδιο 3: Καμπυλότητα καμπύλης με τυχαία παράμετρο
  2. Άσκηση 5 – Φυλλάδιο 3: Καμπυλότητα – στρέψη καμπύλης με τυχαία παράμετρο
  3. Παλιό Θέμα εξετάσεων: Πλαίσιο Frenet-Καμπυλότητα-Στρέψη Καμπύλης

είτε ακόμα και μέσα από το κανάλι μας στο Youtube: OnlymathIoannina.

Καλή Μελέτη!!

Only Maths

Σας κοιτάμε στα μάτια!!