Παραδείγματα ιδιοτήτων μετρικών χώρων οι οποίες δεν αποτελούν τοπολογικές ιδιότητες

Σε αυτή τη βιντεοδιάλεξη αποδεικνύουμε μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων ότι η έννοια του πλήρη (complete) μετρικού χώρου και η έννοια του ολικά φραγμένου (totally bounded) μετρικού χώρου δεν αποτελούν τοπολογικές ιδιότητες, δηλαδή δεν μπορούν να διατηρηθούν κατόπιν ομοιομορφισμού.

Μπορείτε να δείτε τη βιντεοδιάλεξη είτε στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος (βλέπε βιβλιοθήκη>> e- διαλέξεις), είτε εδώ.