Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο 3 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την  Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια. Η ενημέρωση αφορά τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και έπειτα