Οδηγίες για το πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Οδηγίες για το πρόγραμμα της εξεταστικής
περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών, ανακοινώνεται ότι η εξεταστική των μαθημάτων της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, θα διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως και με τη χρήση των πιστοποιημένων συστημάτων σύγχρονης εκπαίδευσης και επικοινωνίας MS Teams και e-Course.

Οδηγίες σχετικές με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, από την εξεταστική του Ιουνίου 2020, η οποία διενεργήθηκε με τον ίδιο τρόπο (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/). Οι οδηγίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τη διαδικασία των εξετάσεων στα δύο πιστοποιημένα συστήματα, MS-Teams και e-Course, του Πανεπιστημίου μας, και έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες για διδάσκοντες και φοιτητές.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που τους αφορούν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή στο e-Course του κάθε μαθήματος. Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα του e-Course: http://ecourse.uoi.gr/. Συγκεκριμένες οδηγίες (όπως οι κωδικοί των εικονικών αιθουσών του MS Teams, τρόποι αξιολόγησης, χρονική διάρκεια, κ.α.) θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος στη πλατφόρμα e-Course.

Τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται με συνδιδασκαλία από άλλα Τμήματα, θα εξεταστούν κατά τις μέρες και ώρες που έχει ορίσει το κάθε Τμήμα, στο δικό του πρόγραμμα εξεταστικής.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών:

  • Να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των δύο συστημάτων και με ότι απαιτείται για την ορθή υποβολή των απαντήσεων. Τόσο το Τμήμα όσο και οι διδάσκοντες δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν καταφέρουν να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους με τον τρόπο που θα έχει υποδειχθεί από τον κάθε διδάσκοντα και εντός του συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου.
  • Να διαθέτουν τον προβλεπόμενο στις αποφάσεις της Συγκλήτου εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, ο οποίος θα διασφαλίζει την ταυτόχρονη ικανότητα υποβολής απαντήσεων και τη συμμετοχή σε βιντεοκλήση.
  • Να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία της κάμερας στο σύστημα που χρησιμοποιούν και ότι αυτή παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων.


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/623-2016-03-10-11-36-351