Νέο Βίντεο: “Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι”, Θέμα Εξετάσεων Σεπτέμβριος 2019

Σε αυτή τη βιντεοδιάλεξη επιλύουμε ένα θέμα εξετάσεων από το μάθημα Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι, του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σεπτ. 2019). Πρόκειται για μία άσκηση που προκύπτει ως συνέπεια του γεγονότος ότι μια ολόμορφη συνάρτηση είναι πάντα και αναλυτική (δηλαδή έχει ανάπτυγμα Taylor γύρω από ένα σημείο) και του Τύπου Cauchy. Εν γένει όπως φαίνεται ο Τύπος Cauchy δεν εφαρμόζεται άμεσα για αυτή την άσκηση αλλά πρέπει πρώτα να ορίσουμε μία επέκταση μέσω του Θεωρήματος Αναπαράστασης Cauchy-Taylor και μετά να εφαρμόσουμε τον Τύπο Cauchy.

Δείτε τη βιντεοδιάλεξη από εδώ

Καλή Μελέτη!!