Μιγαδικές Συναρτήσεις 1: Μεθοδολογία Δυναμοσειρές-Αναλυτικές Συναρτήσεις

Έχει αναρτηθεί ένα αρχείο στη βιβλιοθήκη στο οποίο δίνουμε μια μεθοδολογία για να βρίσκουμε αναπτύγματα κάποιων συγκεκριμένων συναρτήσεων, οι οποίες εμφανίζονται συχνά σε επίπεδο ασκήσεων στο μάθημα της Μιγαδικής Αναλύσεως.

Το αρχείο επίσης μπορείτε να το δείτε και από εδώ.

Καλή μελέτη!!

Στοιχειοθεσία: Δήμογλου Κωνσταντίνος, Μαθηματικός απόφοιτος (Msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.