Μια άσκηση στις δυναμοσειρές Taylor (Απειροστικός Λογισμός 2)

Για το σχετικό βίντεο πατήστε εδώ:

Βιντεοδιάλεξη

Εκφωνητής : Δήμογλου Κωνσταντίνος απόφοιτος (msc) του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.