Θεμελιώδεις έννοιες των μαθηματικών-Ασκήσεις κατανόησης με λύσεις στο Κεφάλαιο 5 (Πολλαπλής επιλογής)

Παραθέτουμε τις ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται στο Μάθημα του πρώτου εξαμήνου Θεμελιώδεις έννοιες των μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5 (Πραγματικοί Αριθμοί). Η νοοτροπία των παραπάνω ασκήσεων είναι ίδια με αυτή των εξετάσεων. Προτείνουμε να τις δείτε προσεκτικά!!

Για να δείτε τις ασκήσεις μπορείτε να μπείτε στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος ή από εδώ.

email επικοινωνίας: [email protected]