Η έννοια της καμπυλότητας επίπεδων καμπυλών

Ορίζουμε την καμπυλότητα για επίπεδες καμπύλες με φυσική παράμετρο (ή αλλιώς παράμετρο το μήκος τόξου) και στη συνέχεια μέσω ενός θεμελιώδους λήμματος του απειροστικού λογισμού, δείχνουμε ότι ο ορισμός που δώσαμε είναι καλός.

Καμπυλότητα επίπεδης καμπύλης

Ομιλητής: Δήμογλου Κών/νος ( κάτοχος Master του Μαθηματικού Ιωαννίνων)

Skip to toolbar