Ερωτήσεις Κατανόησης με απαντήσεις στις Σειρές, Απειροστικός Λογισμός 2.

Πραγματικά, ένα αρχείο κλειδί για την πλήρη κατανόηση των σειρών πραγματικών αριθμών στο μάθημα του Απειροστικού Λογισμού 2, του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Πρόκειται για 20 ερωτήσεις κατανόησης σε μορφή σωστού λάθους με τις απαντήσεις τους (χωρίς αιτιολόγηση). Γενικά οι δικές σας απαντήσεις πρέπει να είναι σύντομες και πλήρως τεκμηριωμένες.

Δείτε τώρα το αρχείο εδώ ή στο φάκελο του μαθήματος στη βιβλιοθήκη μας.

Στοιχειοθεσία και απαντήσεις: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός απόφοιτος (Msc), του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων