Επαναληπτικά Θέματα “Εισαγωγή στην Τοπολογία”

Έχουν αναρτηθεί τα επαναληπτικά θέματα στο υποχρεωτικό μάθημα “Εισαγωγή στην Τοπολογία” με μικρές διορθώσεις και προσθήκες νέων ερωτημάτων-εκφωνήσεων. Μπορείτε να τα δείτε είτε από εδώ, είτε πηγαίνοντας στη βιβλιοθήκη στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος.

Επιμέλεια Υλικού: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός (Msc) απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

email: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/kotcos.dimoglou

Καλή επανάληψη!!