Εξέταση Μαθήματος ΜΕΤ708 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εξέταση Μαθήματος ΜΕΤ708 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 Το μάθημα ΜΕΤ708, που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματός μας από την κα. Ευαγγελία Καραγιάννη – Καραγιαννοπούλου,

πρόκειται να εξεταστεί γραπτά στο MsTeams (η εξέταση αφορά ΜΟΝΟ για τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών),

την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2020, στις 12.00 – 14.00.

Περισσότερες πληροφορίες θα υπάξουν στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μελετήσουν τις σωστές ανακοινώσεις,

δηλαδή αυτές που απευθύνονται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών, γιατί το μάθημα διδάσκεται και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων.

Από τη Γραμματεία


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/624-2015-50