Ενδεικτικές ερωτήσεις προφορικής εξέτασης Απειροστικός Λογισμός 3

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Περικλή Παπία  απόφοιτο (Msc) του Τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη συνεισφορά του στο μάθημα του Απειροστικού Λογισμού 3,  παρέχοντας στους υποψήφιους εξεταζόμενους ένα φυλλάδιο με ενδεικτικές ερωτήσεις προφορικής εξέτασης.

Το αρχείο έχει αναρτηθεί στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος στην βιβλιοθήκη. Ωστόσο, μπορείτε να το δείτε και από εδώ.

Καλή μελέτη!!