ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ: ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις στο 4ο διαγώνισμα του μαθήματος των διαφορικών εξισώσεων, καθώς η ενότητα που αναφέρεται στην ύπαρξη και τη Μοναδικότητα των λύσεων σε προβλήματα αρχικών τιμών, προβληματίζει και δυσκολεύει αρκετούς φοιτητές. Επιλύουμε αναλυτικά τρεις τύπους ασκήσεων που μπορεί να ερωτηθούν στην τελική εξέταση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Καλή μελέτη!!

Only Maths

Σας κοιτάμε στα μάτια!!