Εισαγωγή στην Τοπολογία: Λύσεις των δύο πρώτων ασκήσεων

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις των δύο πρώτων ασκήσεων από το μάθημα “Εισαγωγή στην Τοπολογία” από εδώ ή στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος στον υποφάκελο “Φροντιστηριακές Ασκήσεις (Only Maths)”. Προετοιμαστείτε από τώρα που είναι νωρίς κατάλληλα για μετά!!

Επιμέλειά Ασκήσεων: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός  απόφοιτος (msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-mail: [email protected]