Εισαγωγή στα Συμβολικά Μαθηματικά ΜΑΕ644

Το μάθημα χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό και συνεπώς η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις είναι υποχρεωτική (αν ένας φοιτητής απουσιάσει 3 εβδομάδες και άνω δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί στο μάθημα αυτό και πρέπει να το επαναλάβει).Κατά το Ακ. Έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει 1 τμήμα των 45 το πολύ φοιτητών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά από  07-1-2019 έως 8-2-2019. Η αιτιολογημένη επιλογή του διδάσκοντα , αυτών που θα έχουν δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος και η οποία θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τις 15-2-2019, δηλαδή πριν την έναρξη των μαθημάτων και των δηλώσεων, θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων (Υ και Ε) και γενική επίδοση σε αυτά
  2. Επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων πληροφορικής και επίδοση σε αυτά.
  3. Σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  4. Εξάμηνο φοίτησης

Στην ιστοσελίδα http://users.uoi.gr/nglinos/sm/ma644.html μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δύναται είτε να προσκομιστεί συμπληρωμένη στο γραφείο του διδάσκοντα είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].