Δύο νέα βιντεομαθήματα στη Μιγαδική Ανάλυση.

Βίντεο Νο1: Στο βίντεο αυτό ξεκαθαρίζεται ότι η τιμή ενός μιγαδικού επικαμπυλίου ολοκληρώματος είναι κατά βάση, διαφορετική από την τιμή του επικαμπυλίου ολοκληρώματος του αντίστοιχου διανυσματικού πεδίου της εν λόγω συνάρτησης.

Βίντεο Νο2: Στο βίντεο αυτό επιλύουμε μια άσκηση ως προς την οποία γίνεται κατανοητή η έννοια του δείκτη στροφής κλειστής καμπύλης γύρω από ένα σημείο το οποίο δεν ανήκει στην τροχιά της. Ενδιαφέρον επίσης, εντοπίζεται στην καμπύλη της παρούσας άσκησης, η οποία κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστεί.

Σχόλιο: Δώστε μεγάλη προσοχή στο βίντεο Νο2!!

Σημείωση: ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχουν αναρτηθεί όλο αυτόν τον καιρό, στο μάθημα της Μιγαδικής Ανάλυσης, του φακέλου e-Διαλέξεις ή ακόμα και μέσα από το official κανάλι μας στο Youtube: OnlymathsIoannina.

Καλή Μελέτη και Καλή Τύχη!!