Δωρεαν σεμιναριο: Στατιστικά μοντέλα μετανάλυσης με την χρήση της R

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν, μόνο έως το τέλος της 1ης Εβδομάδας του μαθήματος.. Για να συνεχίσετε την παρακολούθησή σας στο συγκεκριμένο μάθημα χρειάζεται να υποβάλετε την αίτηση λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέγοντας: “Απόκτηση Πιστοποιητικού” εντός της σελίδας του μαθήματος, αφού κάνετε την εγγραφή σας.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της 1ης Εβδομάδας του μαθήματος, 28 Μαρτίου 2022.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μάθημα και να δείτε το υλικό της 1ης εβδομάδας του μαθήματος, πατήστε το κουμπί “Εγγραφείτε στο μάθημα” και δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Coursity. Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο Coursity, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και πατήστε το κουμπί “Εγγραφείτε στο μάθημα”. Επιλέξτε “Θέλω να παρακολουθήσω το σεμινάριο δωρεάν (χωρίς πιστοποιητικό)”. Η επιλογή αυτή είναι προσωρινή! Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε την αίτησή σας μέχρι τις 28 Μαρτίου 2022 πατώντας το σύνδεσμο “Απόκτηση πιστοποιητικού” που βρίσκεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το πράσινο κουμπί “Απόκτηση πιστοποιητικού” που εμφανίζεται στη λίστα με τα Μαθηματά σας.

Σχετικά με το μάθημα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη στατιστική μέθοδο της μέτα-ανάλυσης και της μέτα-ανάλυσης δικτύου. Θα παρουσιαστεί η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο κομμάτι της στατιστικής σύνθεσης στοιχείων με τη μέθοδο της μέτα-ανάλυσης. Θα παρουσιαστούν τα βασικά μοντέλα όπως:

• το μοντέλο σταθερής επίδρασης (fixed effect model) και το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων (random effects model)

• μέθοδοι υπολογισμού και εξερεύνησης της ετερογένειας, όπως η ανάλυση υπο-ομάδων (subgroup analysis) και η μέτα-παλινδρόμηση (meta-regression)

• μοντέλα διερεύνησης συστηματικού σφάλματος δημοσίευσης (publication bias)

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η μέθοδος της μέτα-ανάλυσης δικτύου (network meta-analysis) και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε βιβλιοθήκες στη γλώσσα προγραμματισμού R για να παρουσιάσουμε όλη τη θεωρία που θα καλύψουμε, καθώς επίσης θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό CINEMA (confidence in network meta-analysis https://cinema.ispm.unibe.ch/) για να αξιολογήσουμε την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να δώσουμε στις εκτιμήσεις που παίρνουμε από τη μέτα-ανάλυση δικτύου.

Προαπαιτούμενα

Κάποιες βασικές γνώσεις στατιστικής όπως έλεγχος υποθέσεων, ανάλυση παλινδρόμησης. Για ευκολία των συμμετεχόντων, προτείνεται να παρακολουθήσουν το μάθημα: “Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)”.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: “Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)” εδώ.