Διαφορικές Εξισώσεις: Εύρεση Ολοκληρωτικού παράγοντα μ της μορφής μ(x/y)

Στο βίντεο επιλύουμε μια άσκηση στα πλαίσια εύρεσης ολοκληρωτικού παραγόντα διαφορικής εξίσωσης. Συγκεκριμένα αναπτύσσουμε μια μέθοδο εύρεσης ολοκληρωτικού παράγοντα της μορφής μ=μ(x/y) (με απόδειξη) και για καλύτερη κατανόηση αυτής της μεθόδου, ως εφαρμογή λύνουμε μια συγκεκριμένη διαφορική εξίσωση. Παρακολουθήστε το βίντεο είτε από εδώ είτε από το φάκελο e-Διαλέξεις στον υποφάκελο του αντίστοιχου μαθήματος, είτε ακόμα και στο επίσημο κανάλι μας στο Youtube: OnlymathsIoannina.

Καλή μελέτη!!

Με εκτίμηση Only Maths.

Σας κοιτάμε στα μάτια!!