Διακριτός Μετρικός Χώρος (Συνοπτική Θεωρία)

Αναρτήθηκε στη βιβλιοθήκη στο φάκελο του μαθήματος “Εισαγωγή στην Τοπολογία” μία συνοπτική θεωρία για τον διακριτό μετρικό χώρο.

Μπορείτε να το δείτε εκεί ή αλλιώς από εδώ.

Καλή μελέτη!!

Στοιχειοθεσία: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός Απόφοιτος (Msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.