Διαγωνίσματα Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα μας ανανεωμένα(σε σχέση με τα περσινά) διαγωνίσματα στο μάθημα Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι πάνω στην ύλη που πραγματοποιείται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μαγικά διαγωνίσματα τα οποία βοηθούν στην πλήρη κατανόηση της θεωρίας και των ασκήσεων του εν λόγω μαθήματος. Μέχρι τώρα έχει γίνει ανανέωση στα πρώτα επτά διαγωνίσματα τα οποία τα παραθέτουμε εδώ (μπορείτε να τα δείτε και στη βιβλιοθήκη στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος).

Τεστ Νο1 – Κεφάλαιο 1

Τεστ Νο2 – Κεφάλαιο 2

Τεστ Νο3- Κεφάλαιο 3

Τεστ Νο4- Κεφάλαιο 2/3

Τεστ Νο5 (Part 1) – Κεφάλαιο 4

Τεστ Νο5 (Part 2)- Κεφάλαιο 4

Τεστ Νο6  – Κεφάλαιο 5

Επιμέλεια Θεμάτων: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός απόφοιτος (Msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

emai: [email protected]