Απειροστικός Λογισμός 2: Τεστάκια 3-4 με υποδείξεις το κεφάλαιο του Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Τα τεστάκια 3, 4 και 5 στο κεφάλαιο του Ολοκληρωτικού Λογισμού για το Μάθημα “Απειροστικός Λογισμός 2” έχουν ολοκληρωθεί και μπορείτε να τα δείτε (όπως και τις υποδείξεις τους) είτε στη βιβλιοθήκη στο φάκελο του Μαθήματος είτε από αυτή την ανακοίνωση.

Τεστάκι Νο3

Υπόδειξες (Τεστ Νο3)

Τεστάκι Νο4

Υποδείξεις (Τεστ Νο4) 

Τεστάκι Νο5

Υποδείξεις (Τεστ Νο5) 

Καλή μελέτη!!