Απειροστικός Λογισμός 2: Ερωτήσεις Κατανόησης στις Σειρές (Κεφάλαιο 1)

Έχουν αναρτηθεί δημόσια στην βιβλιοθήκη 27 ερωτήσεις κατανόησης σωστού-λάθους πάνω στις σειρές και δυναμοσειρές πραγματικών αριθμών. Πρόκειται για ένα αρχείο κλειδί για την απόλυτη κατανόηση του πρώτου Κεφαλαίου στο υποχρεωτικό μάθημα του Απειροστικού Λογισμού 2, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα υποψήφιων ερωτήσεων! Υπάρχουν δύο αναρτημένα αρχεία. Ένα με τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις (χωρίς αιτιολόγηση) και ένα με τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις (με λεπτομερή αιτιολόγηση).

Καλή Μελέτη!!