Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΑΕ840 – Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (ΕΑΡ2021)

 Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΑΕ840 – Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το Μάθημα ΜΑΕ840,
να εγγραφούν με το ιδρυματικό τους e-mail στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του διδάσκοντα: https://spooky.math.uoi.gr
και εν συνεχεία να αποστείλουν αίτηση εγγραφής για το μάθημα: ΜΑΤΗ840-Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα,
από τη λίστα των μαθημάτων της πλατφόρμας.

Η έναρξη των μαθημάτων και ο τρόπος τηλεκπαίδευσης θα κοινοποιηθούν στους εγγεγραμμένους φοιτητές με σχετική ανακοίνωση από το υποσύστημα ανακοινώσεων του μαθήματος – πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Κοντογιάννης Σωτήριος


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/631-2016-03-10-11-36-356