Ανακοίνωση για το Μάθημα Διδακτικής Επάρκειας ΜΑΕ805 – Διδακτική των Μαθηματικών (2021)

Ανακοίνωση για το Μάθημα Διδακτικής Επάρκειας
ΜΑΕ805 – Διδακτική των Μαθηματικών

Κατά το Ακ. Έτος 2020-2021, θα λειτουργήσει ένα τμήμα το πολύ 20 φοιτητών. Το μάθημα μπορούν να δηλώσουν μόνο οι εισαχθέντες από το Ακ. Έτος 2015-2016 και έπειτα και εφόσον έχουν περάσει ήδη μαθήματα που αντιστοιχούν σε 120 πιστωτικές μονάδες.

Η επιλογή όσων έχουν δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

        1.  Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 120)

        2.  Σειρά κατάθεσης της δήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Το μάθημα ΜΑΕ805 Διδακτική των Μαθηματικών (Διδάσκων Ιωάννης Πουρναράς) χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό και συνεπώς η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις είναι υποχρεωτική (αν ένας φοιτητής απουσιάσει 3 εβδομάδες και άνω δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί στο μάθημα αυτό και πρέπει να το επαναλάβει).

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τo μάθημα, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά από 10-2-2021 έως και 24-2-2021. Στο σύνδεσμο υπάρχει η  φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία θα βρείτε παρακάτω. Μπορείτε να τη στείλετε ηλεκτρονικά στο ipurnara@uoi.gr.

Θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση από το Διδάσκοντα στην ιστοσελίδα του Μαθήματος.

ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/628-2016-03-10-11-36-353