Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΜΑΕ835 και ΜΑΕ836

Ανακοίνωση για τα μαθήματα
«ΜΑΕ835 – Μη Παραμετρική Στατιστική/Κατηγορικά Δεδομένα» και
«ΜΑΕ836 – Υπολογιστική Στατιστική»

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα «ΜΑΕ835 – Μη Παραμετρική Στατιστική/Κατηγορικά Δεδομένα» ή «ΜΑΕ836 – Υπολογιστική Στατιστική» θα πρέπει να εγγραφούν (αποκλειστικά μόνο με το ιδρυματικό τους email) στις αντιστοιχες σελίδες των μαθημάτων στο ecourse (σύνδεσμοι http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=2200 και http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=2075 αντίστοιχα) μέχρι τις 15/3/2021, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του τμήματος.

Πέραν της Δευτέρας 15ης Μαρτίου, δεν θα δίνεται η δυνατότητα ούτε θα μπορεί να γίνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Δημητρης Μπάγκαβος


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/629-2016-03-10-11-36-354