Ανακοίνωση για τα Μαθήματα ΜΑΕ526, ΜΑΕ745, ΜΑΕ746 και ΣΕΕ8

Ανακοίνωση για τα Μαθήματα ΜΑΕ526, ΜΑΕ745, ΜΑΕ746 και ΣΕΕ8

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων,

η οποία θα γίνει από διδάσκοντες με το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας»:

 ΜΑΕ526 – Βάσεις Gröbner
ΜΑΕ745 – Θεωρία Αυτομάτων και Τυπικών Γλωσσών
ΜΑΕ746 – Θεωρία Γραφημάτων

ΣΕΕ8 – Θεωρία Δειγματοληψίας (μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος)

θα ξεκινήσει κανονικά την εβδομάδα 19-22 Οκτωβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/600-2016-03-10-11-36-334