Ανακοίνωση για τα Μαθήματα ΜΑΕ 628 και ΜΑΕ 821 (ΕΑΡ2021)

 Ανακοίνωση για τα Μαθήματα ΜΑΕ628 και ΜΑΕ821 (ΕΑΡ2021)

 

 Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του μαθήματος ΜΑΕ821 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στο εξάμηνο αυτό στο μάθημα ΜΑΕ628 Δακτύλιοι Πρότυπα και Εφαρμογές.

Τα δύο προηγούμενα μαθήματα έχουν την ίδια ύλη.

 

Από τη Γραμματεία

 

 


ΠΗΓΗ: https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-09-09-52-36/638-2016-03-10-11-36-363