Έκτο Φυλλάδιο Ασκήσεων με Υποδείξεις στην Τοπολογία Μετρικών Χώρων

Το 6ο Φυλλάδιο Φροντιστηριακών ασκήσεων με υποδείξεις στην Τοπολογία Μετρικών Χώρων είναι αναρτημένο πλέον στη βιβλιοθήκη, στο φάκελο του μαθήματος “Εισαγωγή στην Τοπολογία” .  Μπορείτε επίσης να το δείτε και εδώ. Να θυμίσουμε ότι οι ασκήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στα πλαίσια που γίνεται το μάθημα τώρα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιμέλεια Υλικού: Δήμογλου Κωνσταντίνος Μαθηματικός (Msc) απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

email: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/kotcos.dimoglou

Καλή μελέτη!!