Έκτο διαγώνισμα Μιγαδικές Συναρτήσεις 1 (Κεφάλαιο 5)

Το 6ο διαγώνισμα στο μάθημα Μιγαδικές Συναρτήσεις 1 είναι έτοιμο και αναρτημένο στην βιβλιοθήκη στο φάκελο του αντίστοιχου μαθήματος είτε πατώντας εδώ και περιμένει να το λύσετε.

Καλή τύχη!!

Στοιχειοθεσία Θεμάτων: Δήμογλου Κωνσταντίνος, Μαθηματικός απόφοιτος (Msc) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.