Άσκηση στις μετρικές (Τοπολογία)

Αποδεικνύουμε ότι μία συγκεκριμένη απεικόνιση ΔΕΝ είναι μετρική στον χώρο των συνεχών συναρτήσεων στο [0,1].

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

Βιντεοδιάλεξη

Η άσκηση λύθηκε από τον Δήμογλου Κωνσταντίνο Μαθηματικο (Msc) του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.